Welke info mag een verhuurder opvragen aan de kandidaat-huurder?

28 augustus 2023

Wanneer je een woning wil huren, dan zal de verhuurder een aantal gegevens opvragen. Logisch, want die wil een geschikte en betrouwbare huurder vinden. Maar mag een verhuurder zomaar alles vragen?

Privacy respecteren

De verhuurder mag gegevens opvragen, maar moet hierbij steeds de privacy van de kandidaat-huurder respecteren. Hij mag dus niet zomaar alle informatie en gegevens opvragen, kopiëren en verspreiden. Zo mag je als kandidaat-huurder trouwens ook bepaalde gegevens onleesbaar maken, zoals bijvoorbeeld naam en adres van je werkgever op je loonfiche. De privacycommissie bracht hierover richtlijnen uit, al zijn dat geen wetten.

Niet discrimineren

Naast het respecteren van de privacy mag de verhuurder ook niet discrimineren. Dit betekent dat de verhuurder niemand mag benadelen op basis van huidskleur, beperking, geslacht, burgerlijke staat, geaardheid of vermogen. 

Welke informatie mag de verhuurder dan concreet opvragen? Dit hangt af van het moment in het verhuurproces. In Vlaanderen en Brussel geldt een gelijkaardige regeling.

Voor het plaatsbezoek

Voorafgaand aan het plaatsbezoek mag de verhuurder slechts beperkte informatie opvragen. Het gaat dan om enkele contactgegevens om het bezoek te kunnen inplannen en om de kandidaat-huurder te kunnen contacteren. Concreet: naam en voornaam en bijvoorbeeld telefoonnummer of e-mailadres.

Na het plaatsbezoek

Na het plaatsbezoek mag de verhuurder meer informatie opvragen. Op dat moment moet de verhuurder immers kiezen aan wie hij uiteindelijk zal verhuren. Voor de verhuurder is het daarom belangrijk om te weten of de kandidaat-huurder over voldoende inkomsten beschikt om het pand te betalen. De verhuurder mag informeren naar de hoogte van het inkomen en/of andere financiële middelen om de solvabiliteit van de kandidaat-huurder na te gaan. Het hoeft hierbij niet noodzakelijk om maandelijkse inkomsten te gaan, ook andere middelen zoals spaargeld komen in aanmerking. 

Als kandidaat-huurder ben je vrij om te kiezen met welk document je je inkomsten of middelen aantoont. Het kan gaan om bankuittreksels (waarop de kandidaat-huurder de herkomst van de geldmiddelen mag onleesbaar maken), loonfiches (waarop de kandidaat-huurder de naam van de werkgever mag onleesbaar maken), een attest van het ziekenfonds… De verhuurder moet elk inkomstenbewijs aanvaarden.

Belangrijk is dat hij hierbij niet mag discrimineren. Hij mag dus vragen naar het inkomen maar niet naar de aard van het inkomen. Kandidaten met een vervangingsinkomen, zoals een uitkering of pensioen, mogen immers niet worden uitgesloten.

Het opvragen van documenten met betrekking tot de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de kandidaat-huurder mag dan weer niet. De verhuurder mag wel navragen uit hoeveel personen het gezin bestaat. Zo kan hij oordelen of de woning geschikt is gelet op de oppervlakte ervan.

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst

Pas nadat de verhuurder een huurder heeft gekozen, mag een identiteitsdocument worden gevraagd. Ook gegevens over de burgerlijke staat en andere informatie die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, mogen pas dan worden gevraagd.

De vastgoedmakelaar is op de hoogte van wat je al dan niet mag vragen als verhuurder. Zo zal hij erover waken dat de privacy van de kandidaat-huurders gerespecteerd wordt en dat er niet wordt gediscrimineerd. Vind je makelaar op Spotto.

Lees ook
Mag een verhuurder je loonfiches opvragen?

Vind je dit artikel leuk? Deel het!

Ontvang je graag handige tips en waardevolle informatie in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.