Mag een mede-eigenaar zelf de algemene vergadering samenroepen?

8 mei 2023

Het beheer van een appartement is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Van de syndicus wordt verwacht dat hij het reilen en zeilen in mede-eigendom in goede banen leidt. Moet er dringend een beslissing genomen, dan kan de syndicus een algemene vergadering samenroepen. Nu en dan valt de vraag of ook mede-eigenaars het initiatief kunnen nemen om zo’n algemene vergadering samen te roepen.

De wet is hierin duidelijk. De syndicus is verplicht om een algemene vergadering samen te roepen, wanneer één of meer mede-eigenaars die ten minste 20% van de aandelen bezitten, hierom vragen. De betrokken mede-eigenaar(s) moeten hun verzoek via aangetekend schrijven aan de syndicus bezorgen. 

De syndicus beschikt vervolgens over een termijn van dertig dagen om alle mede-eigenaars in kennis te stellen van de bijeenroeping. Doet hij dit niet, dan kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat in geval van weigering?

Ook niet onbelangrijk: elke mede-eigenaar kan afzonderlijk aan de vrederechter vragen om, binnen een termijn die de rechter vastlegt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te bevelen. Neem nu voorbeeld dat een mede-eigenaar een algemene vergadering wil bijeenroepen om een bepaald voorstel te bespreken, maar dat de syndicus onrechtmatig weigert of verzuimt om dit verzoek in te willigen. In geval van een onrechtmatige weigering van de syndicus kan de vrederechter beslissen het verzoek van de mede-eigenaar toch in te willigen. 

Vind je dit artikel leuk? Deel het!

Ontvang je graag handige tips en waardevolle informatie in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.