Waarom maak je best een plaatsbeschrijving op bij begin én einde van de huur?

17 augustus 2023

Bij woninghuur wordt in de praktijk doorgaans een plaatsbeschrijving opgemaakt bij het begin en aan het einde van de huur. Nochtans is alleen de intredende plaatsbeschrijving wettelijk verplicht.

Je hebt er zowel als huurder als als verhuurder alle baat bij om niet alleen een intredende, maar ook een uittredende plaatbeschrijving te laten opmaken. De plaatsbeschrijving bij het begin van de huurovereenkomst is wettelijk verplicht. Deze wordt opgemaakt op gezamenlijke kosten van huurder en verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst ofwel tijdens de eerste maand van ingebruikname van de woning.

Het is belangrijk om de plaatsbeschrijving zo nauwkeurig en volledig mogelijk op te stellen. Daarom is verstandig om hiervoor een beroep te doen op een professional. Die is gespecialiseerd in de opmaak van plaatsbeschrijvingen en gaat objectief te werk.

Niet verplicht, wel aangewezen

In de praktijk wordt doorgaans ook gewerkt met een plaatsbeschrijving bij uittrede, hoewel dit niet wettelijk verplicht is.  Door vergelijking van beide plaatsbeschrijvingen kan worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van eventuele huurschade die door de huurder moet worden vergoed. Dus je hebt er alle belang bij als verhuurder dat er zowel bij begin als op het einde een goede, nauwkeurige plaatsbeschrijving wordt opgemaakt als je huurschade wil verhalen op de huurder. Maar ook als huurder kan dit in je voordeel zijn, bijvoorbeeld om te kunnen bewijzen dat de schade er al was vooraleer jij je intrek nam in de woning waardoor de verhuurder je hiervoor geen vergoeding kan vragen.

In elk geval zorgt de aanwezigheid van een nauwkeurige intredende én een uittredende plaatsbeschrijving ervoor dat er achteraf minder kans is tot discussie.

Verloopt de verhuur via een vastgoedmakelaar, dan zal de makelaar instaan voor de opmaak van de plaatsbeschrijving (veelal via een externe deskundige) en de registratie ervan. Vind je makelaar op Spotto.

→ Objectieve en correcte plaatsbeschrijving? Ontdek het aanbod van Checknet in onze webshop.

Lees ook
Het belang van een goede plaatsbeschrijving
Moet de plaatsbeschrijving bij huur geregistreerd worden?

Vind je dit artikel leuk? Deel het!

Ontvang je graag handige tips en waardevolle informatie in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.