Mag je een woning opdelen om die aan meerdere huurders te verhuren?

30 augustus 2023

Stel: een woningeigenaar beslist om zijn woning op te delen in een aantal woongelegenheden om te verhuren. Kan dat zomaar zonder vergunning ? Wat zijn de specifieke regels?

Vroeger was er geen autonome vergunningsplicht voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden van een gebouw. Er gold wel een vergunningsplicht voor bepaalde verbouwingswerken die werden uitgevoerd in functie van het creëren van extra woonentiteiten bijvoorbeeld het plaatsen van een douche of toilet, het plaatsen van een dakvlakvenster of dakkapel om de zolder als studio in te richten, …  Deze werken waren steeds vergunningsplichtig als daarmee een wijziging van het aantal woongelegenheden gepaard gaat.

Vergunningsplicht

Op 1 mei 2000 trad het Decreet Ruimtelijke Ordening (DRO) in werking en is de situatie veranderd. Sindsdien moet je zowel voor het verhogen al voor het verlagen van het aantal woongelegenheden in een woning vooraf een omgevingsvergunning verkrijgen. 

Wat indien geen vergunning?

Beslis je om je woning op te delen in verschillende woongelegenheden en die te verhuren zonder hiervoor een vergunning aan te vragen, dan bega je een misdrijf. Naast de strafrechtelijke vervolging staat je een zogenaamde herstelmaatregel te wachten. Dit betekent dat bij gerechtelijke beslissing vaak wordt beslist om de opdeling ongedaan te maken en verdere verhuur te staken. Aan het staken van de verhuur worden doorgaans hoge dwangsommen gekoppeld.

Bovenop de strafveroordeling riskeer je als verhuurder ook nog dat de huur die je hebt ontvangen, verbeurd verklaard wordt als illegaal vermogensvoordeel van de verhuur. In de praktijk worden de woninghuurovereenkomsten door de rechter ook vernietigd of ontbonden lastens de verhuurder. Als verhuurder ben je dan veelal een schadevergoeding verschuldigd aan de huurder.

Naast strafrechtelijke vervolging is ook bestuurlijke vervolging mogelijk zoals stillegging, herstelmaatregelen en bestuurlijke boetes.

Regularisatie

Wil je als verhuurder een illegaal ingerichte woonentiteit alsnog behouden dan zal je een regulariserende omgevingsvergunning moeten aanvragen. Zo’n vergunningsaanvraag wordt beoordeeld zoals elke andere aanvraag en er is dus geen garantie dat de vergunning wordt toegekend. Bovendien verzekert een regularisatievergunning enkel de toekomstige verhuurbaarheid en heft ze niet het eerdere illegale handelen op. Straf- en bestuurlijke vervolging blijven dus mogelijk.

Beslis je om je woning op te delen, vergeet dan niet om hiervoor een vergunning aan te vragen. Ook als je beslist om een woning te kopen die uit meerdere woonentiteiten bestaat, is het belangrijk om op voorhand na te gaan of hiervoor er vergunning is. Verloopt de verkoop via een vastgoedmakelaar, dan zal hij dit voor jou nagaan. Vind je makelaar op Spotto.

Vind je dit artikel leuk? Deel het!

Ontvang je graag handige tips en waardevolle informatie in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.