Ik ben eigenaar van een appartement. Wat met de gemeenschappelijke kosten?

6 april 2023

Ben je eigenaar van een appartement dan heb je twee soorten kosten. Enerzijds de privékosten zoals deze voor elektriciteitsverbruik en internetaansluiting in je eigen appartement. Maar daarnaast zijn er ook kosten voor de gemene delen.

Tot deze gemeenschappelijke kosten behoren onder meer de onderhoudskosten van de lift, kosten van onderhoudspersoneel voor het onderhoud van de traphal en gemeenschappelijke inkom, elektriciteitskosten voor de gemeenschappelijke delen, …

Aandeel

Het aandeel dat je als mede-eigenaar moet betalen in deze kosten, staat vermeld in het reglement van mede-eigendom. Dit aandeel wordt meestal bepaald door het eigendomsaandeel dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen, de zogenaamde quotiteiten. Hoeveel quotiteiten er aan jouw appartement werden toebedeeld, staat vermeld in de aankoopakte en in de basisakte van het appartementsgebouw. 

Bijvoorbeeld: vertegenwoordigen de gemene delen in het totaal 1.000 quotiteiten, dan kan er in de basisakte vermeld staan dat er op basis van de oppervlakte en andere kenmerken van je appartement 125 quotiteiten aan jouw appartement worden toegekend. Dit betekent dan dat je voor 125/1.000sten zal moeten bijdragen in de gemene kosten.

Nut

Het kan ook dat je bijdrage in de kosten wordt bepaald door het nut dat je hebt van bepaalde gemene delen. Heb je bijvoorbeeld een appartement op het gelijkvloers en maak je nooit gebruik van de lift, dan kan er in het reglement van mede-eigendom bepaald zijn dat jouw appartement niet moet bijdragen in deze kosten.

Betaling

De facturen voor deze gemeenschappelijke kosten komen niet aan op je persoonlijke naam, maar op naam van de vereniging van mede-eigenaars. In de praktijk is het de syndicus die zorgt voor de betaling van de facturen. Daartoe moeten de mede-eigenaars uiteraard geld ter beschikking stellen aan de syndicus. De syndicus vraagt daarom op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld om de drie maanden, een provisie aan de mede-eigenaars. 

Op het einde van het jaar maakt de syndicus een concrete kostenafrekening op grond waarvan de finale jaarrekening per mede-eigenaar moet worden gemaakt. Als mede-eigenaar ontvang je dan een gedetailleerde afrekening. Heb je in de loop van het jaar te veel voorschotten betaald, dan ontvang je een terugbetaling. Bij te weinig voorschotten zal je nog moeten bijleggen.

Heb je vragen hierover, dan kan je steeds terecht bij de syndicus. 

Vind een syndicus

Vind je dit artikel leuk? Deel het!