Daar is de nieuwe renovatieplicht

5 februari 2023

Wie voortaan van plan is om een energieverslindende woning te kopen, kan daarvoor maar beter het nodige renovatiebudget uittrekken. Sinds 1 januari 2023 geldt een renovatieplicht voor kopers van energieverslindende huizen of appartementen (met een EPC-label E of F).

Concreet moet de nieuwe eigenaar de woning binnen de vijf jaar aankoop energetisch renoveren naar EPC-label D of beter. De renovatieplicht geldt voor alle overdrachten in volle eigendom én bij het vestigen of overdragen van een recht van erfpacht of opstal.

5 jaar tijd

De koper heeft vijf jaar de tijd om het vereiste energieniveau te halen. De termijn van vijf jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte. Na die vijf jaar moet de koper een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat het vooropgestelde energielabel is behaald. Op die manier kan men de renovatieplicht controleren.

Sanctie

Wie het label niet tijdig behaalt, riskeert een administratieve geldboete van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn vastgelegd waarbinnen de verplichting alsnog moet worden nageleefd. 

Potentiële koper informeren

De verkoper van een energieverslindende woning met label E of F moet in de publiciteit vermelden dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust. Ook in het compromis en de authentieke akte zal dit moeten worden vermeld. Op die manier weet de potentiële koper helemaal waar hij aan toe is.

Wanneer niet?

De renovatieverplichting geldt niet:

  • Bij andere vormen van overdracht, zoals bij een erfenis. 
  • Bij schenking met behoud van vruchtgebruik
  • Wanneer de woning binnen 5 jaar na verwerving wordt gesloopt
  • Voor tijdelijke constructies die minder dan 2 jaar in gebruik zijn
  • Bij een residentiële woning die een beschermd monument is, deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed


De makelaar is op de hoogte van deze renovatieplicht en zal de (ver)koper hierover informeren. Hij zorgt er ook voor dat het  EPC voorhanden is bij de verkoop. Vind je makelaar op Spotto

Lees ook:
Woning verkopen of verhuren? Vergeet het EPC niet
Woning kopen met slecht EPC? Recht op premie om woning energiezuiniger te maken
Woning renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
Lenen voor je renovatie? Dit kan met de Mijn VerbouwLening
Rentesubsidie vervangt renteloos renovatiekrediet

Geschreven door

Raeesh
Ewoud Hasenbos

Vind je dit artikel leuk? Deel het!

Ontvang je graag handige tips en waardevolle informatie in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.